Stustav Polep Auta

Grafické zpracování celopolepu auta STUSTAV připomíná spíše jeho vizualizaci