Případová studie | kWare, s.r.o.

Popis společnosti

Společnost kWare, s.r.o. nabízí vlastní podnikové řešení PSW/ERP. Jsou partneři Microsoft pro oblast Dynamics CRM a MS Office 365. Implementují informační systémy na klíč a poskytují poradenství v oblasti podnikového IT.

Naše pozice

Z role dodavatele jsme se postupným budováním důvěry stali partnery, kteří společně hledají řešení v mnoha otázkách. Primárně propagace a prezentace.

Od roku 2016 prošla naše společnost určitou formou transformace. Tato transformace byla do značné míry spojena i se změnou vizuálního vnímání našeho brandu, poskytovaných informací a jejich prezentace na webu i při osobním jednání. Díky společnosti MEDIAGRAFIK s.r.o. a panu Karáskovi se nám podařilo vytvořit jasnou vizi a směřování, které společně i nadále rozvíjíme.

Zdeněk Ubry – ředitel společnosti kWare, s.r.o.

Před změnou

Po změně

Logo

Logo kWare a jeho dvě varianty na bílém a na černém podkladu

Webové stránky

Tiskoviny

Firemní design